Waterplanten

Het meeste oppervlaktewater in Zeeland is brak. Slechts weinig waterplanten voelen zich daarin thuis: Schedefonteinkruid, Grof hoornblad, Zilte waterranonkel en in zeldzame gevallen Snavelruppia of Spiraalruppia. Op plaatsen waar het water zoet is, zoals in veedrinkputten, in de duinen of langs de grensstreek in het pleistoceen zand, is de soortenrijkdom groter, met soorten als Tenger fonteinkruid, Fijn hoornblad, Aarvederkruid, Smalle waterpest, verschillende soorten sterrenkroos en heel af en toe Waterviolier of Duizendknoopfonteinkruid.