Referenties

Onderstaand een chronologisch overzicht van een aantal publicaties.

Maas, P.A., 1978. De Otheense kreek vogelkundig. Vogelwacht Oost Zeeuws-Vlaanderen De Steltkluut.

Slob, G. & P. Maas, 1985. Een onderzoek naar het voorkomen van muizen op Walcheren. Staatsbosbeheer-Zeeland.

Buise, M., W. Vonck, H. Castelijns, P. Maas, M. Ploegaert & W. Wisse, 1985. Weidevogels in Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen. Vogelwacht Oost-Zeeuwsch-Vlaanderen De Steltkluut.

Maas, P., 1988. De landschappen van Zeeuws-Vlaanderen. In: M.A. Buise & F.L.L. Tombeur, Vogels tussen Zwin en Saeftinghe.

Coomans, B., T. Kramer & P. Maas, 1995. De onbekende kanten van de Zeeuwse natuur. Verslag N’95 in Zeeland, manifest voor koevink, korstmos en kerkuil.

Maas, P.A., 1997. Muurplanten in Zeeland. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Janssen, L.H., J.J. van den Berg & P.A. Maas, 1997. Dijkflora in de gemeente Goes, een inventarisatie. RBOI, adviesbureau voor ruimtelijk beleid, ontwikkeling en inrichting.

Maas, P. A., 1999. Apium repens in Zeeland. Een onderzoek naar de actuele en de potentiƫle groeiplaatsen
van Kruipend moerasscherm in Zeeland.
Rapport in opdracht van Provincie Zeeland.

Maas, P. A., 1999. Het voorkomen van Apium repens (Jacq .) Lag. (Kruipend moerasscherm) in Nederland.
Gorteria 25 : 10-17.

Buise, M., L. Calle & P. Maas, 2001. Natuurstemmen. De natuur van Oost-Zeeuws-Vlaanderen. Uitgave Natuurbeschermingsvereniging de Steltkluut & BN/DeStem.

Maas, P., 2002. De Westerschelde: een ecologisch knooppunt met internationale allure. In: A. de Kraker, De Westerschelde een water zonder weerga.

Maas, P., 2003. Van Watersnuffel tot meidoornhaag. Kleine landschapselementen in Zeeland. Provincie Zeeland.

Maas, P., 2005. Nieuwe kansen voor Apium repens aan de Vogelkreek. Stichting Landschapsbeheer
Zeeland, Goes.

Maas, P., 2005. Basisdocument natuurbeheer op de Zeeuwse binnendijken. Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Maas, P., 2005. Toegang tot de Thoolse bloemdijken. Ecologisch en landschappelijk beheersadvies. Staatsbosbeheer.

Anonymus, 2007. Groene lijnen, gezonde lucht. Over de invloed van lijnvormige landschapselementen op de luchtkwaliteit (kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen). Stichting Landschapsbeheer Zeeland & Zeeuwse Milieufederatie.

Ronse, A., P. Maas en W. van Wijngaarden 2007. Betekenis van Natura 2000 voor Kruipend moerasscherm
(Apium repens) in Belgiƫ en Nederland.
De Levende Natuur, jaargang 108, uitgave 6.

Honingh, N.J. & P. Maas, 2009. Met de wortel in de mortel. Over het behoud van muurplanten in Zeeland. Stichting Landschapsbeheer Zeeland.

Maas, P., 2010. Muurplanten in Zeeland. Een aantal groeiplaatsen vergeleken, 1993-2010. Provincie Zeeland.

Maas, P., 2014. Stinzenplanten in de Manteling. Staatsbosbeheer.

Maas, P., 2016. Beschrijving natuurtype 12.01. In www.natuurkennis.nl OBN

Maas, P., 2018. Het Veerse Meer – waar het zilte water de kalkrijke grond beroert. In: P. Meininger, Flora Zelandica.

Maas, P. & W. van Wijngaarden, 2019. Kruipend moerasscherm 20 jaar aan de monitor. 1998-2017. Staatsbosbeheer, Provincie Zeeland & Floron.

Maas, P., J. v.d. Berg & W. v. Wijngaarden, 2022. Floron kamp Zeeland 2022 – Neeltje Jans en de Kop van Schouwen. Het Blad, orgaan van de groep Zeeuwse floristen en Floron district Zeeland. Nummer 87, december 2022.

Maas, P., 2023. De Staats-Spaanse Linies in 2022. Herkenbaarheid en staat van onderhoud van de recreatieve voorzieningen. In opdracht van de Provincie Zeeland. Eigen rapport De Kale Jonker.