Kruipend moerasscherm

Kruipend moerasscherm (Helosciadium repens – tot voor kort Apium repens) is een zeldzame soort die is aangewezen in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn. In Zeeuws-Vlaanderen zijn drie gebieden begrensd als Natura 2000-gebied, speciaal vanwege het voorkomen van deze soort: het Groote Gat bij Oostburg, Canisvliet bij Sas van Gent en de Vogelkreek bij Hengstdijk. Daarnaast komt de soort nog in klein aantal voor langs enkele andere kreken in deze regio.

download rapport 2019: Kruipend moerasscherm 20 jaar aan de monitor