fotopagina waterplanten

Het oppervlaktewater in Zeeland heeft overwegend een brak karakter. Grof hoornblad en Schedefonteinkruid zijn de meest algemene soorten in sloten, kreken en welen. Wordt het water wat zoeter dan kunnen ook Aarvederkruid of Smalle waterpest voorkomen. Meer aan de zoute kant gaat het om Gesteelde en Zittende zannichellia en Snavel- en Spiraalruppia. Opvallende zijn de veedrinkputten of kikkerpoelen. Zij bevatten zoet water waarin soms Fijn hoornblad en Tenger fonteinkruid voorkomen.

Bladtop van Tenger fonteinkruid (Potamogeton pusillus) in een veedrinkput aan de Axelse kreek. Mei 2020