De Kale Jonker is een zzp-bedrijf dat zich richt op ecologische adviezen en inventarisaties. Met name actief in de Zuidwestelijke Delta / Zeeland. Mijn naam is Peter Maas (1958) en ik ben jarenlang werkzaam geweest in natuur- en landschapsbeheer in Zeeland. Vanaf medio 2022 wil ik mij via ‘De Kale Jonker-advies’ bezig houden met inventarisaties en ecologische advisering.

trefwoorden:

Bloemdijken – Broedvogels – Dagvlinders – Fotografie – Invasieve exoten – Kruipend moerasscherm – Muurplanten – SNL-doelsoorten – Tekst en tekstverwerking – Waterplanten – Zilte vegetaties

S